Memastikan rambut dan kulit kepala terjaga kelembapannya